آزمون آنلاین

 

مخصوص دانش آموزان هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش

برگزاری آزمونهای آنلاین

 

برگزاری آزمونهای آنلاین خود را به ما بسپارید.

 

تجربه و سابقه، ملاک فعالیت ما است.

responsive
responsive

آزمون آنلاین مخصوص دانش آموزان

انتخاب آزمون

1a

تولید محتوای الکترونیک 
و برنامه سازی

پایه دهم

رشته شبکه و نرم افزار کامپیوتر


شروع آزمون
1a

دانش فنی 
پایه

پایه دهم

رشته شبکه و نرم افزار کامپیوتر


شروع آزمون
1a

توسعه برنامه سازی 
و پایگاه داده

پایه یازدهم

رشته شبکه و نرم افزار کامپیوتر


شروع آزمون
1a

دانش فنی 
تخصصی

پایه دوازدهم

رشته شبکه و نرم افزار کامپیوتر


شروع آزمون
 

1a

نصب و راه اندازی 
سیستمهای رایانه ای

پایه دوازدهم

رشته شبکه و نرم افزار کامپیوتر


شروع آزمون
1a

پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب

پایه دوازدهم

رشته شبکه و نرم افزار کامپیوتر


شروع آزمون