responsive

آزمون آنلاین همکاران

برگزاری آزمون آنلاین برای همکاران گروه کامپیوتر

responsive

آزمون آنلاین دانش آموزان

برگزاری آزمون آنلاین دروس پودمانی و استانداردهای         دانش آموزان شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

responsive

آموزش آنلاین

برگزاری کلاسهای آموزشی آنلاین برای دانش آموزان و همکاران رشته کامپیوتر

تمرکز آموزش بر  زیبایی , سادگی , خلاقیت  است

   

   

و معتقدیم بر این اصول پایدار بوده ایم