درباره ما

 

کارهای بزرگ با تیمی کوچک !

آموزشهای خود را به ما بسپارید !

 

برگزاری کلاسهای آموزشی و آزمونهای آنلاین خود را به ما بسپارید

 

تجربه و سابقه، ملاک فعالیت ما است.

responsive
responsive

ایده های خود را به ما بسپارید

با ما آشنا شوید...

1a

حسین شریفی

مدیر سایت

مهندس کامپیوتر و دبیر آموزش و پرورش


1a

حسین شریفی

توسعه دهنده

مهندس کامپیوتر و دبیر آموزش و پرورش